Zespół Szkół w Wilamowicach
"Wolność jest nam zadana" Wolność jest nam zadana...(Jan Paweł II). Kilkunastoletnią tradycją naszej szkoły jest współorganizowanie święta niepodległości w naszym małym miasteczku. W dniu 11 listopada społeczność Wilamowic uczestniczy w uroczystościach związanych z narodowym świętem.Po uroczystej mszy i hołdzie złożonym poległym w walce o wolność ,młodzież przedstawia program artystyczny ,który jest lekcją patriotyzmu i historii. Każdego roku opracowujemy programy poświęcone innej tematyce.Przykładowe tematy:2014-Chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać,2013-Gen Wolności,2012- Nie gniewaj się na mnie Polsko-czym jest patriotyzm. 2011-Polska to nasz wspólny DOM. 2010-Historia Polski w piosence
Więcej
Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy
Noc z Patronem Celem projektu jest kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej uczniów. Od czterech lat w okolicach 14 lutego - w rocznicę powstania AK podczas Nocy z Patronem uczniowie poznają fakty z życia wybranego żołnierza AK lub dane wydarzenie związane z naszym Patronem. Uczniowie i opiekunowie w mundurach wojskowych przemierzają szkolne korytarze poddając się próbie różnych konkurencji. Są one częścią gry dydaktycznej. Druga część Nocy to wspólne oglądanie filmów o tematyce historycznej skupionej wokół tematu przewodniego. Do wspólnej zabawy zapraszamy szkoły noszące imię AK z Dolnego Śląska. Podczas Nocy kontaktujemy się z nimi za pośrednictwem Facebooka na profilu: Śladami AK.
Więcej
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu
Klub Wolontariusza i Obywatela Tradycją naszej szkoły jest zaangażowanie kolejnych roczników uczniów w Działalność Klubu Wolontariusza i Obywatela, który działa w szkole od 2008 roku. Jego celem jest motywowanie uczniów do działania i pozytywnego nastawienia do świata i innych ludzi. Osiągamy to poprzez zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną, obywatelską oraz wolontariacką, polegającą na aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym oraz świadczeniu pomocy osobom potrzebującym. Uczniowie rozwijają umiejętności animacyjne i organizatorskie, nabywają wiedzę na temat zasad funkcjonowania inicjatyw i organizacji społecznych.
Więcej
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
Sposób na Patrona Realizowany z powodzeniem i modyfikowany od 2003r. Cele: popularyzowanie postaci Patrona uczniom i lokalnemu środowisku, kształtowanie postawy utożsamiania się z tradycją ZSM, budowanie postaw kreatywności, kształtowanie umiejętności docierania do informacji i ich opracowania II. Działania w projekcie: zapoznanie klas I z postacią Patrona, wycieczki do Muzeum Szkoły, Konkurs wiedzy o Patronie i o szkole dla klas I, wybór Laureatów Buław z grona osób zasłużonych dla ZSM, coroczna wycieczka klas I Szlakiem Patrona do Tykocina, uroczystość wieńcząca Dni Patrona- wręczenie Buław, spektakl z udziałem uczniów, wystawa prac literackich i plastycznych uczniów, współpraca z 46 LO w W-wie.
Więcej
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie
"Latająca Miotła Baby Jagi" Konkurs Wiedzy Lotniczej "Latająca Miotła Baby Jagi" jest organizowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum nr 4 w Bytomiu od 2011r. Wpisał on się na dobre w tradycję naszego Technikum. Biorą w nim udział uczniowie kształcący się w kierunku technik awionik z całego województwa. Celem konkursu jest poszerzanie i propagowanie wiedzy lotniczej wśród młodzieży, wymiana doświadczeń, integracja szkół technicznych, które realizują naukę tego właśnie kierunku.
Więcej
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich
„A Orlęta Lwowskie naszym są patronem…” - Tydzień Patrona Tydzień Patrona powstał w związku z nadaniem imienia naszej szkole Orląt Lwowskich. Odwaga, ofiarność i bezinteresowność poświęcenia dla Ojczyzny są niezwykłym przykładem patriotyzmu małoletnich bohaterów z Lwowa dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. Wychowanie patriotyczne wokół patrona szkoły stało się jednym z priorytetów naszej placówki. Realizowany projekt stwarza możliwość kształtowania u uczniów postaw patriotycznych poprzez świadome uczestnictwo w obchodach rocznic, poznawanie historii Polski, rozwijanie poczucia przynależności społecznej. W ramach projektu odbywają się liczne konkursy, lekcje wychowawcze, akcje, wystawy, ekspozycje, apele, wyjścia oraz ukazuje się gazetka szkolna.
Więcej
PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU
MŁODZI DZIENNIKARZE Z "GIMZETKĄ" W PARZE Nasze działania w ramach Koła Dziennikarskiego polegają na redagowaniu szkolnej gazetki „Gimzetki”. Na jej łamach kultywujemy tradycje, obyczaje naszego regionu, ale nie tylko. W dzisiejszych czasach, w dobie Internetu mało jest szkół wydających gazetę, a my kultywujemy tą tradycję. Gazetka jest wydawana od 2010 roku, więc można ją uznać za tradycję naszej szkoły. Na łamach gazetki szkolnej są publikowane: różnorakie konkursy, galerie, ogłoszenia, plakaty, projekty, życzenia, wywiady, komiksy, recenzje, artykuły tematyczne, teksty popularyzujące kulturę i obyczaje Śląska.
Więcej
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku
24-GODZINNY MARATON JĘZYKA ANGIELSKIEGO MARATON JĘZYKA ANGIELSKIEGO jest organizowany od siedmiu lat i obejmuje 24 godziny zajęć grupowych i warsztatowych, trwających od piątku 16.00 do soboty 16.00. Głównym założeniem jest pogłębianie znajomości języka angielskiego poprzez zabawę, współpracę i rywalizację. Pokazujemy młodzieży, że nauka może być fajna, ucząc się można wyjść poza szkolną ławkę i tradycyjne metody nauczania, a podczas weekendu połączyć pracę z wypoczynkiem. Stałymi punktami są prace w grupach, konkursy wiedzy z zakresu tematyki maratonu, tańce integracyjne, zajęcia twórcze itp. Uczniowie biorą udział w maratonie w strojach odpowiadających tematyce imprezy, co pomaga im wczuć się w klimat czasów, miejsc i historii.
Więcej
Gimnazjum im. Powstańców Śląskich
Uroczyste sesje Rady Miejskiej Strumienia z okazji Święta Niepodległości Specjalnością naszej szkoły jest organizowanie uroczystych sesji Rady Miejskiej w Strumieniu z okazji 11 listopada, na których wręczane są laury zasłużonym mieszkańcom gminy. Programy artystyczne przygotowują gimnazjaliści, ale ich poziom znacznie wykracza ponad szkolne standardy, wykorzystana jest metoda projektu. Uczniowie przekonywali: „Ja to mam szczęście, że żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą” (2008); twierdzili, że wobec Polski trzeba być na „Tak!” (2011); wszystkimi zmysłami czytali „Pana Tadeusza” w 200 rocznicę wydarzeń opisanych w ostatniej księdze, do poloneza zaprosili wszystkich gości (2012). W 2014 roku przygotowali program wspólnie z radnymi gminy pt. „Polska to moja obsesja”.
Więcej
Wczytywanie...