Gimnazjum im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Niechlowie
,,AKTYWNA GMINA- SPORTOWY NIECHLÓW”- impreza sportowa Jest to impreza środowiskowa zainicjowana i organizowana cyklicznie przez naszą szkołę. Jej celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców gminy i okolic. Zależy nam bardzo na zintegrowaniu biegaczy i amatorów Nordig Walking. Imprezę objął honorowym Patronatem Wójt Gminy. Wspiera nas Rada Rodziców i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pozyskaliśmy około 25 sponsorów akcji. Zdjęcia z poszczególnych edycji zamieszczamy na stronie http://www.aktywnagmina.za.pl a uczestnicy zawodów poprzez Facebook’a mogą wyrażać swoje opinie o jej przebiegu i organizacji.
Więcej
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niechlowie
,,Twoi Bohaterowie, Polsko”- Armia Krajowa- nasz Patron Celem projektu jest utrwalanie pamięci o bohaterstwie żołnierzy AK oraz promowanie uniwersalnych wartości, którym byli wierni. Pozwala również kształtować świadomość narodową uczniów oraz wzmacniać ducha patriotyzmu. Wokół działań skupiamy rodziców i środowisko lokalne. Czynnie uczestniczą w nich żyjący żołnierze AK skupieni w Światowym Związku Żołnierzy AK oddziały: Poznań, Wrocław i Leszno. Projekt realizowany jest corocznie od 1992r., kiedy szkoła przyjęła imię Armii Krajowej. Od 4 lat należymy do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. AK oraz Bohaterów AK. Od tego momentu w naszych działaniach uczestniczy również 16 szkół- członków tej Rodziny.
Więcej
Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
MAŁY PRZYJACIEL MISJI Powstał we wrześniu 2004 r. na podstawie programu autorskiego katechetki Marty Duczmańskiej. Skierowano go do uczniów MSP nr 11, ich rodziców, nauczycieli, a także społeczności piekarskiej. Celem - pomoc materialna i duchowa dzieciom w Burundi, które są pod opieką Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus na misji w Musongati. Cele projektu: kształtowanie postawy szacunku do życia ludzkiego i poczucia godności ludzkiej, bez względu na wyznanie i kolor skóry; rozwijanie wrażliwości na piękno, dobro i prawdę; dostarczanie przykładów pracy altruistycznej; rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; nauka czerpania radości z pożytecznego działania
Więcej
Gimnazjum im. Noblistów Polskich
"Świat jest teatrem, aktorami ludzie" Celem projektu jest wspomaganie młodzieży w wychowaniu do pielęgnowania i poszanowania tradycji i dziedzictwa narodowego. Młodzież chętnie uczestniczy w corocznych wieczorkach i inscenizacjach. Nasza działalność wiąże się z prezentacją sylwetek, które udowodniły, że umiłowanie do nauki, patriotyzm, wytrwałość i dążenie do moralnej doskonałości są bezcenne. Metody i formy pracy stosowane podczas realizacji projektu mają stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania wśród młodzieży, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości. Dlatego też stwarzam, takie sytuacje i warunki, aby każdy mógł odnieść swój osobisty sukces, któ
Więcej
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Związków Zawodowych
Wieczornica „Przywrócić ich pamięci”. Od 1996 r. co roku w listopadowy wieczór spotykamy się z tymi, którzy tworzą historię naszego kraju: zesłańcami na Syberię, żołnierzami AK, przedstawicielami rodzin katyńskich, kombatantami II wojny światowej, przedstawicielami przemian w Polsce po roku 1989, osobami wspierającymi działania szkoły, przedstawicielami lokalnych instytucji i władz. Spotkanie uświetnia przygotowany przez uczniów spektakl, którego treść zawsze związana jest z wydarzeniami o charakterze historycznym.
Więcej
Szkoła Podstawowa nr 46 im.Józefa Chełmońskiego
Dziecięca Rewia Na Lodzie Jesteśmy szkołą z długą tradycją. Od 1962r. szkolimy zawodników łyżwiarstwa figurowego. W sezonie 86/87 braliśmy udział w pierwszych pokazach. Od 2009r. pokazy łyżwiarskie, a właściwie Rewia to coroczna impreza promującą szkołę w środowisku lokalnym. Frekwencja pokazuje, że w naszym mieście jest miejsce na takie akcje. Patronat objął S.Kolasiński-wychowanek SP46, Mistrz Świata Juniorów w tańcach na lodzie. Scenografia, kostiumy, muzyka i choreografia to pomysły trenerów. Co roku pomysł na rewię jest inny. Biorą w niej udział klasy łyżwiarskie i absolwenci SP46. O naszej Rewii mówi się w mieście. Władze i media doceniają umiejętności uczniów, pracę trenerów i radość ze wspólnych działań.
Więcej
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
Koncerty charytatywne Od kilku lat ZST w Pleszewie organizuje Koncerty Charytatywne. Pomysł ten zrodził się z chęci wsparcia najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Z czasem rozszerzyliśmy działalność obejmując pomocą mieszkańców Powiatu Pleszewskiego, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wspólne śpiewanie łączy naszych uczniów i nauczycieli, a także młodzież z innych szkół naszego regionu. Symboliczna złotówka gwarantuje dobrą zabawę, a co najważniejsze możliwość pomocy. Za tak niewiele można zrobić tak dużo. Zebrane fundusze przeznaczamy m.in. na zakup opału, żywności, ubrań. Z każdą kolejną edycją widzimy, jak w naszych uczniach zwiększa się wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka.
Więcej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolkskich w Legnicy
W hołdzie naszym patronom – Powstańcom Wielkopolskim Projekt W hołdzie naszym patronom – Powstańcom Wielkopolskim jest naszą cegiełką w budowaniu historii regionu i pięknej tradycji szkoły. Mamy w niej udział i dokumentujemy ją dla przyszłych pokoleń. To długofalowe przedsięwzięcie, wprowadzone do pięcioletniej koncepcji pracy szkoły motywuje uczniów do aktywności, rozwija ciekawość poznawczą, kreatywność, uczy umiejętności pracy w zespole. Przyczynia się do propagowania wiedzy wśród młodego pokolenia o Powstańcach Wielkopolskich, bohaterach jedynego wygranego przez Polaków powstania. Zaplanowane przez nas działania edukacyjno – wychowawcze pozwalają uczestniczyć dzieciom w ciekawej przygodzie. Osiągnięcia uczniów są prezentowane w dniu Św
Więcej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
„Cała Polska czyta dzieciom” „Cała Polska czyta dzieciom” to uroczystość organizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach od ośmiu lat. Jest ona adresowana do uczniów niepełnosprawnych oraz ich rówieśników ze szkół ogólnodostępnych, którzy corocznie spotykają się w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej, aby posłuchać utworów literackich, czytanych przez znane osobistości ze świata nauki, kultury, polityki i sportu. Impreza ta na stałe wpisała się nie tylko w kalendarz szkolnych uroczystości, ale również stała się popularnym wydarzeniem lokalnym, które z roku na rok zyskuje coraz większe grono uczestników i sympatyków.
Więcej
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie
Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego Szlaku" to impreza organizowana przez SOSW w Stemplewie od 28 lat, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez Ośrodka. Skupia młodzież niepełnosprawną z drużyn "Nieprzetartego Szlaku" oraz z drużyn harcerskich działających w szkołach masowych. Zlot z roku na rok przyciąga coraz więcej harcerzy, instruktorów, łamie bariery i stereotypy. Jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, wiedzy i sprawności, rozwijania kreatywności i twórczej ekspresji. Wyzwala ogromne emocje i pozwala na nawiązanie nowych przyjaźni i kontaktów. W Stemplewie harcerstwo nazywamy "żywą terapią". Dla jednych to przygoda, a dla wielu prawdziwa rehabilitacja.
Więcej
Wczytywanie...