Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie
Region - moja mała Ojczyzna „Region - moja mała Ojczyzna” to projekt realizowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie, który pozwala uczniom zyskać m.in.umiejętność dostrzegania roli regionu w dziejach Polski i Europy oraz związków tradycji swojej rodziny z tradycją regionu. Uczniowie i członkowie społeczności lokalnej uczestniczą w zajęciach edukacyjnych; sesjach popularyzatorskich z udziałem zaproszonych gości; konkursach m.in.Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Pamięci Haliny Poświatowskiej”; spotkaniach; wycieczkach do instytucji kulturalnych oraz śladami twórców:np. „Historia w pomnikach zaklęta”; kultywowaniu tradycji i obyczajów świątecznych regionu; przedstawieniach; festynie.
Więcej
Zagłosuj
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
Tadeusz Kościuszko - nasz patron, nasz wzór. Od 1978r.obchodzimy w naszej szkole Dzień Patrona. Od 2001r. postanowiliśmy rozszerzyć działania wokół tego przedsięwzięcia do projektu edukacyjnego. Co roku przybierają inną formę. Do elementów stałych należą: apel, zajęcia edukacyjne o T. Kościuszce, konkurs plastyczny dla klas I-III na wykonanie podobizny T. Kościuszki, konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną, prezentacja multimedialna z zagadkami dla wszystkich uczniów. Organizujemy w tym dniu również konkurs dla klas IV-VI „Świecić przykładem jak Tadeusz Kościuszko”, dotyczący zasad dobrego wychowania. W tym roku po raz pierwszy w ramach projektu odbędzie się nocowanie w szkole pod hasłem „Szukamy ducha Tadeusza Kościuszki”
Więcej
Zagłosuj
Zespół Edukacyjny im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej
Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko Festiwal Kultury Regionalnej Nowe Kramsko, to coroczna impreza organizowana przez Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku od 14 lat. Nie jest to konkurs, lecz konfrontacja tego, co dzieje się w dziedzinie rodzimego folkloru w szkołach podstawowych Regionu Kozła. Poprzez zabawę dzieci obcują z ludową tradycją swojej. Małej Ojczyzny. Prezentacje zespołów i solistów przybliżają dzieciom elementy kultury ludowej jakimi są: strój, przyśpiewki, tańce, gra na regionalnym instrumencie ludowym (sierszenki,kozioł weselny, skrzypce, mazanki), mowa gwarowa. Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę -Oskara Festiwalu - Kramszczankę danego roku i dyplom. Wszyscy zostają ugoszczeni smacznym regionalnym poczęstunkiem.
Więcej
Zagłosuj
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży
Uczymy pamiętać Projekt stał się tradycją naszej szkoły z chwilą, gdy w 2010r. wzięliśmy udział w programie Stowarzyszenia Parafiada „Katyń…Ocalić od zapomnienia” i posadziliśmy Dęby Pamięci. Wymiar uroczystości i jej odbiór w środowisku lokalnym zainspirował nas do kontynuacji przedsięwzięcia i wzbogacania go z każdym rokiem o nowe elementy. Prócz montażu słowno- muz. i Mszy św. planowane są wykłady zaproszonych gości, lekcje wychowawcze o tematyce patriotycznej, porządkowanie miejsc pamięci narodowej, konkursy tematyczne /plastyczne, literackie, fotograficzne/ o zasięgu powiatowym, wystawy. Nawiązujemy współpracę z instytucjami lokalnymi. Prócz wielu zaproszonych g
Więcej
Zagłosuj
Szkoła Podstawowa nr3 w Międzyrzecz im. Powstańców Wielkopolskich
JAK PAMIĘTAMY Projekt "Jak pamiętamy" realizowany jest już od 7 lat/ każdego roku od września do grudnia/. W projekt włączone są wszystkie klasy i nauczyciele, jak również instytucje, z którymi współpracujemy od początku . Przedsięwzięcia realizowane są w naszej szkole, 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, LOK- Międzyrzecz, muzeach poznańskich i Lusowie. Cele : kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, podtrzymywanie i kultywowanie tradycji narodowych i szkolnych, przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, uczczenie kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego. Przez nasze działania chcemy również uświadomić naszym uczniom,że Powstanie Wielkopolskie przyczyniło się nie tyko do wytyczenia granic zachodniej Rzeczpospolitej w 1919r.,ale w dalszej perspektywie umożliwiło powrót wielu Polaków nad Odrę i Nysę-wśród pionierów Ziemi Lubuskiej było wielu Powstańców Wielkopolskich, a ich potomkowie są uczniami naszej szkoły. Każdego roku wpisujemy do projektu kolejne przedsięwzięcia,tym samym jest bardziej ciekawy i twórczy, a co najważniejsze stał się naszą piękną tradycją. Zapraszani jesteśmy również do nawiązywania współpracy z kolejnymi instytucjami np. z Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu.Z okazji 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zaprojektowaliśmy logo naszego projektu. Teraz jest to również logo naszej szkoły.
Więcej
Zagłosuj
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANKI BIELICKIEJ W SŁAWCU
„TRADYCJA TO NASZE DZIEDZICTWO - HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!!!” Projekt realizuje od 11 lat grupa młodych aktorów ze Szkolnego Koła Teatralnego „CHOCHLIKI”. Dzieci kultywując tradycje kolędowania przywracają do życia piękny, polski zwyczaj. „CHOCHLIKI” odwiedzają mieszkańców okolicznych wsi w okresie Nowego Roku z tradycyjnym, ludowym przedstawieniem kolędniczym. Działania te mają na celu propagowanie kultury i sztuki regionu oraz ocalenie dziedzictwa kulturowego i promocję małej ojczyzny. Kultywowana przez koło tradycja zapewnia przetrwanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie oraz wzmacnianie i przekazywanie go następnym pokoleniom. Dziedzictwo to tworzy tożsamość małej ojczyzny, bogactwo kulturowe Polski.
Więcej
Zagłosuj
Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Pacynie
Spotkanie pokoleń Od lat Szkoła Podstawowa organizuje „Dzień Babci i Dziadka” cieszący się uznaniem wśród dziadków i babć uczniów klas I – III. Rzadko jednak uczestniczą w nim osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym. My chcieliśmy zintegrować ze szkołą szersze grono mieszkańców. Projekt Gimnazjum „Spotkanie pokoleń” pod hasłem „Młodzi dziękują”, który powstał w 2006 r. okazał się potrzebny, bo pierwsze spotkanie licznie zgromadziło lokalną społeczność. Aspekt wychowawczy tego przedsięwzięcia znaczy więcej niż wielogodzinne lekcje nt. wychowania młodego pokolenia. Czas przygotowań i finału w niedzielne popołudnie to lekcje szacunku i solidarności wszystkich uczestniczących w projekcie.
Więcej
Zagłosuj
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie
Koncert Charytatywny Koncert Charytatywny to bardzo duże wydarzenie łączące społeczność szkoły. Niemal wszyscy angażują się w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Prace nad występami i dekoracjami trwają już od września i wymagają wiele poświęcenia ze strony nauczycieli, uczniów, rodziców oraz przyjaciół szkoły. Wszyscy starają się, aby kolejny koncert był jeszcze lepszy niż poprzedni. Podczas organizacji uczniowie lepiej się poznają, łączą swoje siły, a motywuje ich główny cel koncertu czyli pomoc innym. Wszyscy wiedzą, że nawet upieczenie pierników jest potrzebne żeby się udało. Każdy, niezależnie od talentów i możliwości może wesprzeć organizatorów. Koncert składa się z dwóch części i zawsze jest wielu widzów i bardzo sympatyczna atmosfera. Cała szkoła żyje tym wydarzeniem, to tradycja, która wpisała się w życie szkoły!
Więcej
Zagłosuj
Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie
Niech świąteczne życzenia łączą pokolenia. Projekt Dzień Otwarty - Niech świąteczne życzenia łączą pokolenia ma już ponad 15-letnią tradycję. Wszystko zaczęło się w 1997 r., kiedy w trzecią niedzielę grudnia do naszej małej szkoły położonej w pięknym otoczeniu przyrody zaprosiliśmy mieszkańców wsi i gminy. Razem z rodzicami i radą sołecką zaczęliśmy tworzyć tradycję wspólnego świętowania tuż przed Bożym Narodzeniem, by łączyć wspólnotę lokalną. Do tradycji przeszły jasełka, które powstają z potrzeby serca i tego, co niesie nam życie. Po przedstawieniu, dzieci odwiedza św. Mikołaj. Następnie przy dźwiękach kolęd i słodkim poczęstunku toczą się gwarne rozmowy.
Więcej
Zagłosuj
Szkoła Podstawowa im Janusza Kusocińskiego w Pacynie
Dzień Patrona i Biegi im Janusza Kusocińskiego Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie pielęgnuje tradycje sportowe. W tym roku obchodzić będzie 35-lecie Dnia Patrona i Biegów im. Janusza Kusocińskiego. Impreza wpisała się na stałe w historię środowiska i regionu. Łączy już trzy pokolenia uczniów. Ci, którzy uczestniczyli w pierwszych biegach, przychodzą dziś jako dziadkowie i rodzice, by pomagać, wspominać, kibicować i spotkać polskich olimpijczyków. Czas przygotowań to okazja do integracji uczniów, nauczycieli i rodziców. Wieloletnia tradycja przyczyniła się do nadania Gimnazjum w Pacynie imienia Polskich Olimpijczyków i sprawia, że uczniowie w naszej szkole stawiają sport ponad inne dziedziny.
Więcej
Zagłosuj