Zespół Szkół Technicznych By pamięć o człowieku, nauką przyszłych pokoleń była
Zespół Szkół Technicznych w 2004 roku przystąpił do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce. Tym samym rozpoczęliśmy cykliczne działania, które przyjęły wspólną nazwę , projektu Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce „ Pamięć dla przyszłości”. Każdego roku realizujemy działanie, które swą inspirację czerpie ze szkolenia w Sulejówku, organizowanego przez SDH i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Kolejne działania otrzymują w szkole tytuły i zaczynają żyć własnym indywidualnym tokiem.
Więcej