Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku Dzień Ziemi dla mieszkańców Płocka
Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku kontynuuje działania zapoczątkowane przez patrona na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od początku istnienia szkoły cała społeczność podejmowała różnorodne działania proekologiczne. Efektem naszej pracy było uzyskanie tytułu „Promotora ekologii” w latach 2003-2006 oraz w 2007 roku „Mecenasa Ekologii” w Narodowym Konkursie pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
Więcej
Galeria