GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO PROMYKI SUKCESU
Projekt PROMYKI SUKCESU jest realizowany przez cały rok szkolny. Diagnoza zainteresowań i zdolności jest przeprowadzana w każdej klasie. Aby stworzyć odpowiednie sytuacje pobudzające kreatywność i aktywność intelektualną uczniów proponowana jest szeroka gama zajęć pozalekcyjnych. Organizowane są zajęcia na uczelniach wyższych . Uczniowie wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne i wymiany młodzieży. Rozbudzana jest wrażliwość poprzez działalność w ramach wolontariatu . Zachęcani do udziału w konkursach i zawodach sportowych uczniowie osiągają wysokie lokaty. Pod koniec roku szkolnego odbywa się uroczysta prezentacja osiągnięć uczniów i wręczenie nagród uczniom i ich rodzicom.
Więcej