I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia "...RODŁO KRÓLEWSKIE MAMY..."
IV 2011 r. odsłonięto tablicę z Pięcioma Prawdami Polaków, nawiązując do przedwojennej historii szkoły – I Gimnazjum Polskiego w Niemczech. Podejmujemy szereg inicjatyw, edukacyjnych i wychowawczych, takich jak, jubileusze szkoły oraz specjalne projekty, których celem jest promowanie treści prawd wśród społeczności lokalnej, np. wywieszenie nad wejściem do szkoły jednej z prawd, zmodyfikowanej znakiem interpunkcyjnym – Polak Polakowi Bratem? - podczas rocznicy stanu wojennego. W ten sposób chcemy wzmocnić pozytywne wzorce zachowania wśród młodzieży, promujemy postawę patriotyczną i obywatelską oraz pokazujemy, że wydarzenia i wzorzec zachowania z przeszłości mogą być inspiracją w życiu.
Więcej
Galeria