Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego „Szkoła bliżej rodziny – rodzina bliżej szkoły” – obchody Dnia Rodziny
Dzień Rodziny jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar uroczystości i imprez szkolnych naszej placówki. Pomysł zorganizowania takiego dnia zrodził się wśród naszych nauczycieli. Chcieliśmy połączyć obchody trzech rodzinnych świąt: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca w jedno święto. Do tej pory były one obchodzone indywidualnie przez każdą klasę. Ponadto naszym zamierzeniem było zorganizowanie imprezy o charakterze otwartym. Chcieliśmy aby obejmowała ona nie tylko naszych uczniów i ich rodziny, ale także społeczność lokalną. Corocznie dzięki obchodom Dnia Rodziny staramy się pogłębiać współpracę pomiędzy szkołą, a rodziną w myśl hasła: „Szkoła bliżej rodziny – rodzina bliżej szkoły”.
Więcej