Regulamin

 

                                                       § 1                                                                                                                    

                                               Zasady ogólne

 1. Przedmiotem konkursu jest tradycja szkolna rozumiana jako cykliczne działanie organizowane przez szkołę przez minimum 3 lata, zwane dalej projektem.
 2. Za projekt nie jest uznawany opis wszystkich działań podejmowanych przez szkołę.
 3. Szkoła, biorąca udział w konkursie, może przedstawić wyłącznie jeden projekt czyli jedno ( czasem z wielu ) cykliczne działanie uznane z szkolną tradycję.
 4. Nadsyłanie projektów konkursowych odbywa się wyłącznie drogą mailową przez formularz zgłoszeniowy na stronie http://szkolaztradycja.org/
 5. Projekty konkursowe nadsyłane są wyłącznie za wiedzą i zgodą dyrekcji szkoły.
 6. Projekty konkursowe mogą być nadsyłane do końca głosowania (wg harmonogramu).
 7. Zgłoszenie do konkursu stanowi jednocześnie akceptację warunków regulaminu konkursu.
 8. Udział konkursie nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami ze strony zogłoszeniodawcy.
 9. Do wzięcia udziału w konkursie nie potrzeba nic oprócz rzeczy wymaganych w formularzu zgłoszeniowym pod przyciskiem WYŚLIJ ZGŁOSZENIE ( u dołu każdej strony www. konkursu)

 

                                                     § 2 

                                             Głosowanie

 1. Nadesłane projekty umieszczone zostaną na stronie konkursowej http://szkolaztradycja.org/
 2. Głosowanie odbywa się wyłącznie przez stronę konkursową http://szkolaztradycja.org/
 3. W głosowaniu może brać udział dowolna liczba internautów.
 4. Głosowanie odbywa się do ostatniego dnia przewidzianego harmonogramem włącznie.
 5. Każdy zalogowany internauta może głosować raz dziennie, w trakcie trwania głosowania
 6. Internauci wybierają 10-ciu finalistów – decyduje liczba oddanych głosów.
 7. Spośród 10-ciu finalistów, wyłonionych w głosowaniu internetowym, Kapituła Konkursu wybiera laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

 

                                                     § 3

                                       Harmonogram konkursu

 1. 15.02.2014 – ogłoszenie konkursu w Internecie, akcja mailingowa informująca o konkursie
 2. 01.03.- 31.05.2014 -  publikacja nadesłanych projektów w Internecie ( zgłoszenia są przyjmowane do rozpoczęcia obrad Kapituły)
 3. 01.03. – 31.05.2014  -  głosowanie przez internautów
 4. 01.06.- 05.06.2014 - obrady Kapituły Konkursu, wybór laureatów
 5. 05.06.2014 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie http://szkolaztradycja.org/
 6. Uroczysta Gala i wręczenie nagród przewidziane jest na drugą połowę września

 

 

                                                  § 4

                                              Nagrody

Kapituła konkursu przyznaje 3 nagrody finansowe;                                                        

 1.    5 tys pln - I miejsce, 3 tys pln – I I miejsce, 2 tys pln – I I I miejsce
 2. Laureaci nagród otrzymują pamiątkowe tabliczki elewacyjne.
 3. Wręczenie nagród odbywa się w podczas uroczystej Gali.
 4. Finansowa część nagrody jest przekazywana na wskazany przez laureata rachunek bankowy.
 5. Wszyscy finaliści otrzymują pamiątkowe dyplomy drogą pocztową.                                                                                                

 

 

                                              § 5

                                Postanowienia końcowe

1.   Kapituła oceniać będzie zgłoszone projekty pod kątem pomysłowości, oddziaływania edukacyjnego, wychowawczo-społecznego oraz nowatorstwa i zaangażowania. Weźmie też pod uwagę znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, jej wpływ na rozwój regionu oraz umiejętność współpracy z samorządami lokalnymi i sektorem pozarządowym.

2.      Kapituła nie będzie oceniać jakości nadesłanych prezentacji.

3.      Decyzje Kapituły są nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu.

4.      Organizatorzy konkursu na każdym etapie Konkursu mogą dokonać zmian terminarza Konkursu jak i wykluczyć jego uczestników za zachowania nieetyczne.

5.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych zgłoszeń i wyróżnionych utworów o charakterze artystycznym oraz publikacji wizerunku nagrodzonych szkół wraz z uczestnikami projektów (uczniowie, nauczyciele, osoby współpracujące itp.).

6.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniach konkursowych