Zasady konkursu

GŁOSOWANIE

Konkurs internetowy „Szkoła z Tradycją” skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, kultywujących lub tworzących tradycję szkolną i lokalną, związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem i krajem( minimum 3 edycje). Konkurs  ma promować te elementy kształcenia i wychowania młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelskim, kreatywnym, odpowiedzialnym stosunkiem do otaczającej nas rzeczywistości.

Istotą tego projektu jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego może ogniskować się życie małych wspólnot.          

Szkoła, biorąca udział w konkursie, może przedstawić  jeden projekt czyli jedno cykliczne działanie  uznane za tradycję szkolną ( czasem spośród wielu ).

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zamieszczone będą na  stronie internetowej konkursu. Finaliści (około 10 szkół) wyłaniani są przez głosowanie w Internecie i na Facebook’u przez dowolną liczbę internautów. Głosować można raz dziennie do 31.05.2014.

Spośród finalistów Kapituła Konkursu przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

Kapituła oceniać będzie zgłoszone projekty pod kątem pomysłowości, oddziaływania edukacyjnego, wychowawczo-społecznego oraz nowatorstwa i zaangażowania. Weźmie też pod uwagę znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, jej wpływ na rozwój regionu oraz umiejętność współpracy z samorządami lokalnymi i sektorem pozarządowym.

Edycję konkursu kończy uroczysta gala wręczenia nagród Warszawie, we wrześniu  2014 roku.

 

Jak wziąć udział w konkursie? Jakie materiały są potrzebne?

Wszystko w formularzu zgłoszeniowym (tutaj) lub pod przyciskiem WYŚLIJ ZGŁOSZENIE (u dołu strony)

Do wzięcia udziału w konkursie nie potrzeba nic oprócz rzeczy wymaganych w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegóły konkursu na stronie Regulamin 


NAGRODY

I miejsce -    5 tys. pln

II miejsce -  3 tys. pln

III miejsce - 2 tys. pln

 

oraz pamiątkowe tabliczki elewacyjne i nagrody rzeczowe


KAPITUŁA KONKURSU

Waldemar Dziak - profesor zwyczajny nauk humanistycznych, politolog, pisarz

Andrzej Halicki    - poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej

Jan Bajno            -  prezes zarządu SK Banku

Andrzej Blikle      - profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, mistrz cukierniczy.

Józef Zych            - Marszałek Sejmu II kadencji

Andrzej Stański   - historyk

Piotr   Siegel        - koordynator  Projektu, prezes fundacji „Od pokoleń dla pokoleń”