7066 głosów
Uzasadnienie jury
Za przywracanie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego ogniskuje się życie małych wspólnot oraz konsekwencję w kultywowaniu wieloletniej szkolnej tradycji której istotą nie są zaangażowane w jej realizację środki a zaangażowanie uczestników.
1 miejsce
9082 głosy
Uzasadnienie jury
Za ważne oddziaływanie tradycji szkolnej w procesie edukacyjnym i wychowawczym oraz twórcze podejście do kultywowania tradycji narodowych.
2 miejsce
8662 głosy
Uzasadnienie jury
Za pomysłowość, zaangażowanie w kontynuację i rozwój szkolnej tradycji oraz kształtowanie postaw obywatelskich w duchu odpowiedzialności za innych.
3 miejsce