Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika "Bez historii mowy, sztuki... Bez mądrości z tej nauki... Naród się zamieni w bezimienny kraj!" - O edukacji historycznej odrobinę inaczej
Projekt edukacji historycznej, potraktowanej odrobinę inaczej niż tylko suchy wykład w szkolnej ławce realizowany na przestrzeni 2005 - 2014 ma na celu zainteresować historią oraz promować wiedzę historyczną jako ważne narzędzie rozumienia współczesnego świata wśród młodego pokolenia. Przeprowadzone działania edukacyjno - wychowawcze adresowane do społeczności miasta, warsztaty edukacyjne i debaty z zaproszonymi gośćmi, innowacyjne działania edukacyjno – wychowawcze, takie jak zajęcia prowadzone w przedszkolach miejskich przez gimnazjalistów i wspólne czytanie poetyckich strof polskości integrują środowisko naszej małej ojczyzny wokół tematyki szeroko pojętego patriotyzmu.
Więcej