Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku Festiwal Kultur
Od siedmiu lat pomysłem Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku na kształtowanie w dzieciach i młodzieży postawy tolerancji i wrażliwości na odmienność narodową, religijną czy kulturową jest Festiwal Kultur. Nasze przedsięwzięcie ma na celu prezentację kultury rodzimej oraz kultur mniejszości narodowych. Jej adresatami są dzieci, rodzice oraz nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych miasta Białegostoku i regionu.
Więcej