Edukacja Lubasz Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego Klub Wolontariusza i Obywatela
Klub Wolontariusza i Obywatela działa przy szkołach prowadzonych przez Edukację Lubasz im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lubaszu od 2008 roku. Jego celem jest motywowanie uczniów do działania i pozytywnego nastawienia do świata i innych ludzi. Osiągamy to poprzez zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną, obywatelską oraz wolontariacką, polegającą na aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym oraz świadczeniu pomocy osobom potrzebującym. Uczniowie rozwijają umiejętności animacyjne i organizatorskie, nabywają wiedzę na temat zasad funkcjonowania inicjatyw i organizacji społecznych.
Więcej
Film