ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁEBIENIU Nie pozwólmy zapomnieć...Pamięć o Katyniu w Zespole Szkół w Łebieniu
W 2010 roku szkoła w Łebieniu przystąpiła do ogólnopolskiej oraz wykraczającej poza ramy naszego kraju akcji "Katyń... ocalić od zapomnienia". Akcja polega na posadzeniu 21857 Dębów Pamięci. Szkoła w Łebieniu uczciła pamięć Pana Stanisława Szeflera. Jego potomkowie mieszkają w miejscowości, w której znajduje się szkoła. Kultywowanie Pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej stało się tradycją szkoły w Łebieniu. Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Katynia w szkole organizowane są uroczyste apele dla uczniów oraz wieczornice dla społeczności lokalnej. Młodzież występuje też w kościołach, domach pomocy społecznej. Uczniowie oraz ich rodzice opiekują się dębem. Działania te integrują integrują społeczność.
Więcej