Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej Prawda nie umiera - Katyń
Projekt ma na celu ukazanie dzieciom i młodzieży prawdy historycznej, związanej ze Zbrodnią Katyńską, która przez dziesiątki lat była przemilczana lub przedstawiana w nieprawdziwy sposób. Najwłaściwsze miejsce do tego to szkoła i nauczyciele z pasją, rozumiejący swoje posłannictwo. Przedsięwzięcie to realizowane jest od 2009 roku. Składają się na nie działania nauczycieli, dyrekcji, dzieci i młodzieży oraz instytucji współpracujących ze szkołą. Temat Katynia omawiany jest podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, na apelach, akademiach. Uczniowie wykonują gazetki, przygotowują informacje z różnych źródeł, biorą udział w konkursach, aby dokładniej poznać zagadnienie historyczne.
Więcej