Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie Przedświąteczne Spotkanie dla osób starszych i samotnych
Od 25 lat SP w Straszewie organizuje w grudniu Przedświąteczne Spotkanie dla osób starszych i samotnych. Biorą w nim udział mieszkańcy Straszewa i okolicznych wsi. Celem naszego działania jest podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych a także kształtowanie u uczniów postawy otwartości, tolerancji i szacunku. W przygotowanie Spotkania angażuje się cała społeczność szkolna, ucząc się współpracy i działania na rzecz innych. Nasza inicjatywa cieszy się lokalnym uznaniem. W organizacji Spotkania pomaga nam Wójt, Rada Gminy, Sołectwo, lokalne stowarzyszenie i przedsiębiorcy. Spotkanie stanowi stały element
Więcej