Gimnazjum im. Powstańców Śląskich Uroczyste sesje Rady Miejskiej Strumienia z okazji Święta Niepodległości
Specjalnością naszej szkoły jest organizowanie uroczystych sesji Rady Miejskiej w Strumieniu z okazji 11 listopada, na których wręczane są laury zasłużonym mieszkańcom gminy. Programy artystyczne przygotowują gimnazjaliści, ale ich poziom znacznie wykracza ponad szkolne standardy, wykorzystana jest metoda projektu. Uczniowie przekonywali: „Ja to mam szczęście, że żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą” (2008); twierdzili, że wobec Polski trzeba być na „Tak!” (2011); wszystkimi zmysłami czytali „Pana Tadeusza” w 200 rocznicę wydarzeń opisanych w ostatniej księdze, do poloneza zaprosili wszystkich gości (2012). W 2014 roku przygotowali program wspólnie z radnymi gminy pt. „Polska to moja obsesja”.
Więcej