Uzasadnienie jury
Za twórcze podejście, konsekwencję w realizacji i zdolność "zarażania" innych bogactwem tradycji regionalnych.
1 miejsce
Uzasadnienie jury
Za wieloletnie zaangażowanie w kontynuację i rozwój szkolnej tradycji, kształtującej postawy obywatelskie w duchu odpowiedzialności za innych.
2 miejsce
Uzasadnienie jury
Za wieloletnie działania na rzecz osób starszych i samotnych,budowanie tradycji szkolnej podtrzymującej więzi międzypokoleniowe, których istotą jest szacunek i zaangażowanie uczestników.
3 miejsce